GreatPlace.se BETA
Användare

Ej inloggad

Villkor för Location scout

Jag godkänner att de uppgifter jag har fyllt i formulären registreras av Great Place Location Service AB.

Jag godkänner att Great Place Location Service AB skickar mig relevant information som rör deras verksamhet.

Härmed erkänner jag att Great Place Locations Service AB är en internetbaserad marknadsplats och ett verktyg för att knyta kontakter mellan parter som vill hyra och hyra ut platser till foto, spel och/eller filmproduktioner, och håller Great Place Location Service AB skadelöst för eventuella skador och/eller tvister som kan uppstå i samband med nyttjande av medlemskap.

Nedan refereras hemsidan och databasen greatplace.se till siten.

Varje objektannons måste innehålla enbart ett och samma objekt. Great Place Location Service AB förbehåller sig rätten att varna och kancellera det konto som bryter mot denna regel.

Jag godkänner att Great Place Location Service AB gör ifyllda uppgifter (där inget annat uppges) och uppladdade bilder tillgängliga för kunder som söker inspelningsplatser till foto, spel och/eller filmproduktioner.

Jag godkänner att Great Place Location Service AB gör bilder, generella platsangivelser och kontaktinformation över mina platser tillgängliga för tredje part.

Jag samtycker till att information på min sida inte är pornografisk, kränkande för enskild person, ärekränkande, ger uttryck för hat eller sedeslöshet eller på något sätt bidrar till att sprida datavirus.

Som den hyrande parten av en plats förbinder jag mig att upplysa platsinnehavaren om produktionen har ett tema som är pornografiskt eller på annat sätt stötande tema.

Jag godkänner att information eller bilder som är skyddade av upphovsrätt inte görs tillgängliga utan samtycke från rättighetsinnehavaren eller tillstånd genom lag.

Jag försäkrar härmed att jag har erforderliga tillstånd att publicera de objekt och eventuella personer som figurerar i bilderna vilket jag gör tillgängliga på siten.

Du måste vara 18 år för att ha tillstånd för att bli medlem på Great Place Location Service AB.

Registrerade konton får ej överlåtas eller säljas vidare till tredje part, och det är kontoägarens ansvar att inte exponera inloggningsuppgifter på ett sådant oansvarigt sätt så att tredje part kan nyttja kontot.

Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning. Att sprida uppmaningar till illegala handlingar eller direkt uppmana till illegala handlingar är ej tillåtet.

Great Place Location Service AB förbehåller rätten att radera all information och konton som uppfattas som ej relevant för hemsidans verksamhet.

Om reglerna bryts eller om hemsidans tjänster missbrukas kan en relegering från hemsidan ske eller varning utfärdas beroende på regelbrottets nivå. Om grova förseelser sker kommer en anmälan till kontoägarens internetleverantör att utfärdas samt/eller rättsliga åtgärder kommer att vidtas. Great Place Location Service AB förbehåller sig rätten att lämna ut kontoägarens identitet och övrig information om det anses befogat.

Great Place Location Service AB lagrar besökares IP-adresser. Informationen är inte tillgänglig för allmänheten, men kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av hemsidan och tjänsten.

Great Place Location Service AB följer gällande förordningar enligt personuppgiftslagen (PUL).

Alla annonser, bilder, platsbeskrivningar och annan text som är ifylld av kontoägare uttrycker deras åsikter. Varken Great Place Location Service AB eller dess moderatorer och medarbetare kan hållas ansvariga för innehållet.

Great Place Location Service AB reserverar sig rätten att ändra villkor och regler.